Go to Top

Ehitustööde garantiikindlustus

Ehitustööde garantiikindlustus

Ehitustööde garantiikindlustus. Viimasel ajal on ehitustööde garantiikindlustust hakatud kasutama järjest rohkem. Eriti puudutab see alltöövõtja firmasid. Tavaliselt on lepingutes eraldi klausel, mis käib garantiikindlustuse kohta. Sellise kindlustuslepingu sõlmimisel võtab kindlustusandja endale kohustuse hüvitada kahjud, kui kindlustatu lõpetab oma tegevuse ilma lepinguliste kohustuste täitmiseta (näiteks pankroti puhul).