Go to Top

Varakindlustus

Varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on iga äri oluline osa, olgu tegemist kontori või tehasega. Juhul, kui ettevõtte vara on laenu tagatiseks, on panga või muu finantsasutuse poolt nõutud eelduseks varakindlustuse olemasolu.

Ettevõtte varakindlustusega saab kindlustada:

 • hooneid
 • rajatisi
 • inventari
 • seadmeid
 • masinaid
 • toorainet
 • pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa

Ettevõtte varakindlustuse alt hüvitatakse kindlustatud varale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

 • tuli – tahm ja suits, pikselöök, plahvatus jm
 • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik
 • murdvargus – sissemurdmine või röövimine
 • torm ja rahe
 • looduslik üleujutus
 • klaaspindade purunemine
 • vandalism (sh maismaasõidukite otsasõit)

Kindlustusväärtus vastab kindlustusobjekti taastamisväärtusele, mis omakorda sõltub objekti seisukorrast ja tehnilistest iseärasustest. Kindlustuskatte võib ulatuda minimaalsest paketist (tulekahju risk) kuni koguriskikindlustuseni, sh lisariskid.

Lisaks kinnisvarale võib kindlustuspoliisile lisada kaitse ka mööblile, kontoriseadmetele, inventarile, toorainele, kaubale jne. Sellisel juhul määratakse kindlustusväärtus ettevõtte põhivara nimekirja alusel, mille väljastavad raamatupidajad, või kindlustatava vara nimekirja alusel, mis loetakse poliisi osaks.

Ettevõtte varakindlustusega on võimalik kindlustada ka kaupa laos. Kindlustada võib kas kauba või lao omanik. Kuna kauba kogus laos pidevalt muutub, valitakse kindlustusväärtus maksimaalse või keskmise kaubakoguse järgi.