Go to Top

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mille olemasolul hüvitatakse Sinu sõiduki kahjud, mis tekkisid näiteks Sinu enda põhjustatud liiklusõnnetuses (otsasõit loomale, inimesele või jalgrattale, sõidukile tekitatud vigastused), loodusjõudude tekitatud kahjude eest või kuritegevusega tekitatud kahjude eest (vargus, röövimine). Teisisõnu saad kaskokindlustuse olemasolul taotleda liikluskahju hüvitamist olenemata õnnetuse süüdlasest.

Kaskokindlustuse saab vormistada Eesti Vabariigis registreeritud, kuni 12 aasta vanustele sõidu- ja pakiautodele.

Kaskokindlustus hüvitab ka mõistlikud päästetööde kulud, mis on vajalikud vigastatud sõiduki pukseerimiseks või teelt eemaldamiseks.

Kindlustus hüvitab selle osa kahjust, mis ületab Sinu lepingus toodud omavastustuse suuruse.
Omavastutus on erinev õnnetusjuhtumi, varguse ja röövimise ning täieliku hävimise korral. Üldjuhul määratakse põhiomavastutuseks fikseeritud rahasumma. Varguse ja röövimise ning täieliku hävimise korral on omavastutuseks protsent kindlustatud sõiduki turuväärtusest enne kindlustusjuhtumi toimumist.

Kindlustussumma on auto turuväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist. Uutele autodele saad valida juurde uusväärtuse kindlustuse lisariski. Uusväärtuskindlustuse lisariskiga kindlustatud auto kindlustussummaks on auto esmamüügihind, millega Eestis asuvalt mootorsõidukite müüjalt (ametlikult esindajalt) auto ostsid.

Kindlustuslepingu lõpetamine sõiduki müügi korral
Vastavalt Võlaõigusseaduse § 494 lg 1 lähevad kindlustatud sõiduki võõrandamise korral kõik kindlustuslepingust tulevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule. Kui plaanid oma auto või muu sõiduki müüki ja soovid kasutamata kindlustuspäevade eest raha tagasi saada, siis pead kaskokindlustuse lepingu ära lõpetama enne sõiduki võõrandamist. (Sõiduki võõrandamine on sh sõiduki ära müümine ja ka kinkimine). Pärast sõiduki müüki saab vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingut lõpetada üksnes uus omanik ning sellisel juhul on ainus võimalus kasutamata jäänud kindlustuspäevade eest raha tagasi saada vaid kokkuleppel uue omanikuga.