Go to Top

Korteriomanike kaasomandi kindlustus

Korteriomanike kaasomandi kindlustus

Korteriomanike kaasomandi kindlustus on mõeldud korteriühistusse kuuluvate korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks. Kindlustatud on hoone osad, mis kuuluvad korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel ja on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiskasutamiseks (välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad ruumid, üldkasutatavad tehnoseadmed- ja süsteemid).

Samuti võib kindlustada korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel kuuluvaid ehitisi, mis asuvad elamuga samal maatükil ja on ette nähtud elamu teenindamiseks.

Kindlustatud riskid võivad olla:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • veeavarii
  • vandalism
  • vargus

Lisaks saab kindlustada:

  • koristustööd
  • ümberasutamiskulud
  • vara omamisest ja haldamisest tulenevat vastutust