Go to Top

FI tunnistus

Finantsinspektsiooni juhatus on teinud veebruaris 2015.a. otsuse, millega kanti 1 Kindlustusmaakler OÜ kindlustusvahendajate nimekirja.