Go to Top

Kindlustusakadeemia

Liikluskindlustuse lisakaitse ka Gjensidigel!

Nii nagu ka paljud teised kindlustusandjad, hakkab ADB Gjensidige Eesti filiaal alates 05.02.2019 kehtima hakkavatele liikluskindlustuse lepingutele pakkuma lisakaitset “puksiirabi süüdlasele”

Puksiiriabi katab kindlustuslepingu kehtivuse ajal Euroopa geograafilises piiris (v.a. Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldova, Kasahstan) toimunud liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi korral kahju põhjustanud sõiduki (registrimassiga kuni 3500 kg sõidu- ja pakiauto või mootorratas) pukseerimiskulu lähimasse remondiettevõttesse või hoiukohta, kui liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi tagajärjel ei tohi või ei ole võimalik sõidukiga liikluses osaleda. Puksiiriabi katab ühe kindlustusjuhtumi kohta ühe pukseerimise hüvitislimiidiga 800 eurot. Puksiiriabi kehtib üksnes juhul, kui puksiiriteenus tellitakse helistades Gjensidige numbrile (+372) 611 6112.
Kannatanu sõiduki pukseerimiskulu hüvitatakse vastavalt seadusele.

Kuidas valida kindlustusandja?

Kindlustusandja valikul ära lähtu üksnes kindlustusmakse suurusest, vaid uuri, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Millised on välistused kindlustushüvitise maksmisel, kui suur on omavastutus, millistel juhtudel võib kindlustusmakse suureneda või väheneda. Vali kindlustusselts lepingutingimuste põhjal.

Valin kindlustuskaitse otse kindlustusseltsist?

Kindlustusselts oskab kindlasti klienti pädevalt nõustada. Siinkohas meie ei eelda, et kindlustusselts soovitab kliendile oma konkurenti teades, et klient saaks teisest seltsist temale sobilikuma pakkumuse või ka teenus. Erapooletut nõustamist ja pakkumust tasub küsida kindlustusmaaklerilt.

Kes on kindlustusmaakler?

Kindlustusmaakler on Sinu esindaja kindlustusandja juures. Kindlustusmaakler on  kindlustusturustaja, kes otsib Sulle erinevate kindlustusseltside pakkumused, et saaksid endale valida sobivaima lepingu.

Mida peaksin endalt küsima enne kindlustuslepingu sõlmimist?
  1. Mida soovin kindlustada? Soovitame kindlustada selle vara, mis võib saada kahjustada või hoopiski hävida! Mõtle millised riskid jätad enda kanda ning millised riskid soovid ära anda.
  2. Mille vastu soovid kindlustada? Soovitame kindlustada objekte neid reaalselt ohustavate sündmuste vastu.
  3. Milline on kindlustussumma, mille ulatuses soovid kindlustada? Siinkohas räägime kindlustussummast mitte objekti turuväärtusest!
  4. Kas lepingutingimused vastavad Sinu ootustele? Tutvu alati lepingu välistuste, piirangute ja eranditega!