Go to Top

Riskihindamine

Kindlustuses algab kõik riskide hindamisest!

  • Riskihindamise tulemusena saame ülevaate, milliste võimalike riskidega on Sinu kindlustusobjekti puhul tegemist.
  • Riskihindamise käigus selgub, millised riskid on mõistlik anda kindlustusseltsi kanda ning millised riskid jäävad enda õlule.
  • Ühtlasi on riskihindamine aluseks just Sulle kõige sobilikema tingimustega kindlustuspakkumuse leidmisel.
  • Mida detailsem ja faktirohkem on kindlustusvõtja esitatav informatsioon, seda suurema tõenäosusega saad just Sulle vajamineva pakkumise.
  • Lisaks maaklerteenusele pakume kindlustusalast juriidilist nõustamist.
  • Anname hinnangu kindlustusseltsi otsusele hüvitise vähendamise või keeldumise kohta.

Meie aitame Teid!