Go to Top

Ehituse koguriskikindlustus

Ehituse koguriskikindlustus CAR

Ehitustööde kindlustus on tsiviliseeritud viis kaitsta oma investeeringuid ja kõigi osapoolte huvisid ehitus- ja montaaži- ning projekteerimistöödel. Antud kindlustus on enamikel juhtudel klientide ja partnerite nõudmisel ehitusettevõtetele kohustuslik.

Kindlustada võib:

 • ehitusjärgus olevaid hooneid, sh uued ja lõpetamata hooned, kapitaalremondis ja renoveeritavaid hooneid
 • ehitusplatsil kasutatavaid seadmeid, tööriistu, tehnikat
 • ehitusmaterjale
 • ehitusperioodiks ehitatud ajutisi ehitisi ja rajatisi, tellinguid
 • võimalikke kahjusid kolmandatele isikutele, mis võivad tekkida valmistöödele garantiiperioodi jooksul
 • vastutust kolmandate isikute ees isiku- või varakahju tekkimisel ehitusperioodil.

Ehituse koguriskikindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

 • tööliste ettevaatamatus ja oskamatus;
 • tuli;
 • vesi;
 • murdvargus, vandalism;
 • loodusjõud;
 • muud kahjud, mille põhjused pole kindlustustingimuste alusel käsitletud kui välistused.

Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse:

 • ehitusettevõtja poolt kolmandale isikule tekitatud kahjud (vastutuskindlustus);
 • kindlustusjuhtumijärgsed koristuskulud ja kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulud;
 • ehitusobjekti vahetus läheduses paiknevale tellija olemasolevale hoonele ehitustööde läbiviimisel põhjustatud kahjud.

Ehituse koguriskikindlustuse lepingu võib sõlmida ehitusobjekti:

 • tellija
 • peatöövõtja
 • alltöövõtjad