Go to Top

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija on vahendajaks veose omaniku ja vedaja vahel. Kohale toimetamata ja kahjustunud kauba eest esitab kauba omanik kahjunõude ekspedeerijale. Mitmetel juhtudel saab ekspedeerija esitada nõude edasi vedajale. Kuid näiteks kui vedaja vastutab veose kahjustamise eest ja tal puudub kehtiv CMR poliis siis välja kuulutades pankroti ta pääseb kohustusest veose omaniku eest ning veose eest vastutab ekspedeerija ise.

Ekspedeerija vastutuskindlustus katab kahjud veose omanikule, kolmandatele isikutele (näiteks laadimise/maha laadimise ajal), aitab katta ümberlaadimise võimalikud kulud, ümberpakkimise ja/või sortimise kulud (kui vaja), tollimaksud, general average kulud ning muud päästmise ja ladustamisega seotud lisakulud.

Kui on vaja, katab kindlustus ka raskest hooletusest, vigadest ja tegevusetusest tulenevad kahjud (hooletus, juhuslikud vead veose dokumentatsioonis ja marsruudi valikul.