Go to Top

Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus

Erialase tegevuse vastutuskindlustus on mõeldud oma erialal tegutsevatele arhitektidele, arstidele, raamatupidajatele, inseneridele ja muude erialade esindajatele, et kaitsta neid võimalike nõuete eest.

Paljude erialade esindajad peavad oma vastutuse kindlustama kohustuslikus korras. Sellise kohustuse on riik pannud notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, audiitoritele, pankrotihalduritele, kindlustusmaakleritele jm erialade esindajatele.

Erialase tegevuse tsiviilvastutuse kindlustamise eesmärk on pakkuda kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses kindlustuskaitset isikule, kes põhjustas kindlustuspoliisil märgitud erialal tegutsedes, mittetahtlikult põhjustas isiku-, asja- või finantskahju, mille eest ta seaduse järgi vastutab.