Go to Top

Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus

Tegevuse vastutuskindlustus

Tegevuse vastutuskindlustus hüvitab kahju, mida kindlustatud isik on tekitanud oma majandustegevusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne hüvitamiskohustus (tsiviilvastutus). Tegevuse vastutuskindlustust vajavad eelkõige kinnisvara ja taristu omanikud või haldajad, tööstusettevõtted, teenuste osutajad (puhastus, remont, hooldus), ehitusettevõtted, ostukeskused, kaubamajad, haridus- ja huviasutused jt.