Go to Top

Info

1 Kindlustusmaakler OÜ on detsembris 2014 asutatud kindlustusturustusettevõte, mis on kantud FI kindlustusvahendajate nimekirja veebruaris 2015.a. www.fi.ee

Alates 01.10.2016 kuulub 1 Kindlustusmaakler OÜ Eesti Kindlustusmaaklerite Liitu. www.ekml.ee

Meie eesmärgiks on olla oma klientidele usaldusväärne partner kindlustusasjades. Kliendi esindajana kindlustusseltsi ees, leiame just Teie vajadustele vastava kindlustuskaitse. Kindlustusperioodi vältel toimuvates arengutes rakendame Teie heaks parimaid teadmisi ja praktikat, mis annab Teile täiendava kindlustunde kindlustusasjades.

Vastavalt Kindlustustegevuse seadusele omab 1 Kindlustusmaakler OÜ kehtivat kindlustusmaakleri kutsetegevuse vastutuskindlustuse poliisi. Maakleril on sõlmitud kohustuslik vastutuskindlustusleping Lloydsi kindlustusturul. Kindlustusandja AEC-Europe is a branch of AEC SpA and a Lloyd’s
Coverholder. Aadress: Ciutat de Granada 150 – 08018 Barcelona – Spain. e-post info@aec-europe.com;
koduleht: www.aec-europe.com

Oluline enne lepingut

1. Olen veendunud, et minu poolt esitatud andmed kindlustuslepingu sõlmimiseks on korrektsed ja tõesed.

2. Mõistan, millised riskid kindlustan ja millised riskid jätan teadlikult enda kanda.

3. Olen tutvunud kindlustustingimustega, seal hulgas piirangute ja välistustega ning mõistan, et kõik juhtuv ei ole alati hüvitatav.

1Kindlustus teabeleht

1 Kindlustusemaakler kontaktandmed

Ärinimi: 1 Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud maakler), registrikood 12768350, juriidiline asukoht Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618; e-post info@1kindlustus.ee; tel +372 641 8833 on kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja fi.ee Loe lähemalt