Go to Top

Juhtkonna vastutuskindlustus

Juhtkonna vastutuskindlustus

Direktorite ja ametnike vastutuskindlustus (D&O) on mõeldud ettevõtte juhtkonna kaitsmiseks kolmandate isikute kohtuasjade eest, mis tulenevad ametnike vigadest ja valedest otsustest. D&O kindlustusega on kindlustusjuhtumiks kahju aktsionäridele, töötajatele, konkurentidele ja kolmandatele isikutele tänu vigadele ja tegevusetusele juhtkonna kohustuste täitmisel.