Go to Top

Kahjujuhtum

Kuidas toimida kahjujuhtumi korral?

  1. Õnnetuse toimumisel võtke tarvitusele abinõud kahju edasise kasvu vältimiseks.
  2. Kas keegi sai viga või vajad kiiret abi – helista Häirekeskusesse 112
  3. Teatage maaklerile või kindlustusandjale tekkinud kahjust esimesel võimalusel.
  4. Püüdke säilitada kahjustunud vara kahjujärgses seisundis kuni kindlustusandjapoolse ülevaatuseni ja tagage eksperdile võimalus kahju hindamiseks.
  5. Fikseeri olulised andmed – registrinumbrid, aadressid, tunnistajate kontaktandmed, tee fotosid, et hiljem oleks lihtsam kahjukäsitluses.