Go to Top

Sõidukikindlustus

Sõidukikindlustus

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mille olemasolul hüvitatakse Sinu sõiduki kahjud, mis tekkisid näiteks Sinu enda põhjustatud liiklusõnnetuses (otsasõit loomale, inimesele või jalgrattale, sõidukile tekitatud vigastused), loodusjõudude tekitatud kahjude eest või kuritegevusega tekitatud kahjude eest (vargus, röövimine). Teisisõnu saad kaskokindlustuse olemasolul taotleda liikluskahju hüvitamist olenemata õnnetuse süüdlasest.

Küsi endale Sõidukikindlustuse pakkumus!