Go to Top

Kindlustusakadeemia

Kuidas valida kindlustusandja?

Kindlustusandja valikul ära lähtu üksnes kindlustusmakse suurusest, vaid uuri, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Millised on välistused kindlustushüvitise maksmisel, kui suur on omavastutus, millistel juhtudel võib kindlustusmakse suureneda või väheneda. Vali kindlustusselts lepingutingimuste põhjal.

Valin kindlustuskaitse otse kindlustusseltsist?

Kindlustusselts oskab kindlasti klienti pädevalt nõustada. Siinkohas meie ei eelda, et kindlustusselts soovitab kliendile oma konkurenti teades, et klient saaks teisest seltsist temale sobilikuma pakkumuse või ka teenus. Erapooletut nõustamist ja pakkumust tasub küsida kindlustusmaaklerilt.

Kes on kindlustusmaakler?

Kindlustusmaakler on Sinu esindaja kindlustusandja juures. Kindlustusmaakler on  kindlustusturustaja, kes otsib Sulle erinevate kindlustusseltside pakkumused, et saaksid endale valida sobivaima lepingu.

Mida peaksin endalt küsima enne kindlustuslepingu sõlmimist?
  1. Mida soovin kindlustada? Soovitame kindlustada selle vara, mis võib saada kahjustada või hoopiski hävida! Mõtle millised riskid jätad enda kanda ning millised riskid soovid ära anda.
  2. Mille vastu soovid kindlustada? Soovitame kindlustada objekte neid reaalselt ohustavate sündmuste vastu.
  3. Milline on kindlustussumma, mille ulatuses soovid kindlustada? Siinkohas räägime kindlustussummast mitte objekti turuväärtusest!
  4. Kas lepingutingimused vastavad Sinu ootustele? Tutvu alati lepingu välistuste, piirangute ja eranditega!

Riskihindamise tulemusena saame ülevaate, milliste võimalike riskidega on Sinu kindlustusobjekti puhul tegemist.

Riskihindamise käigus selgub, millised riskid on mõistlik anda kindlustusseltsi kanda ning millised riskid jäävad enda õlule.

Riskihindamineon aluseks, just Sulle kõige sobilikuma kindlustuskaitse leidmisel.

Mida detailsem ja faktirohkem on kindlustusvõtja esitatav informatsioon kindlustuskaitse saamiseks, seda optimaalsem ja efektiivsem on oodatav leping.

Murede korral, anname omapoolse hinnangu kindlustusseltsi otsusele hüvitise vähendamise või keeldumise kohta.

Lisaks kindlustuse turustamisele, pakume kahjuabi korras kindlustusalast juriidilist nõustamist.

Millal on Mul vaja rohelist kaarti?

Alustame sellest, et Eestis liigeldes ei ole vajalik liikluskindlustuslepingu väljatrüki kaasaskandmine.

Kuna poliis annab kindlustuskaitse Eestis ja teistes Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides, siis on soovituslik (mitte kohustuslik) välisriikidesse sõites kaasa võtta rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis ehk roheline kaart, mis väljastatakse soovi korral lisaks poliisile.

Euroopa majanduspiirkonna ja sh Euroopa Liidu riikides ja Šveitsis võib liigelda tavapoliisiga.

Roheline kaart peab kaasas olema, kui sõidukiga soovitakse liigelda rohelise kaardi liikmesriikides, mis pole Euroopa Liidu ega  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid. Nendeks riikideks on Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.