Go to Top

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus

Igale sõidukile, mis on registreeritud EV liiklusregistris, tuleb sõlmida liikluskindlustuse leping. Liikluskindlustuse puhul on tegemist vastutuskindlustuslepinguga. Liikluskindlustuse lepinguga kindlustatakse sõiduki valdaja vastutus juhuks, kui sõidukiga põhjustatakse liikluses kahju kolmandale isikule ehk liikluskindlustusega hüvitatakse kahju, mis teie juhitud sõiduk tekitab teistele. Samuti hüvitab see liiklusõnnetuses süüdi oleva sõidukijuhi ravikulud ja teie poolt võimalikud teeäärsetele rajatistele ning liiklusmärkidele tekitatud kahjud. Liikluskindlustus hüvitab Teile tekitatud kahju ainult sel juhul, kui autoga toimunud liiklusõnnetuses ei ole süüdi Teie, vaid teine liiklusõnnetuse osapool. Liikluskindlustus ei kata kahjusid, mis võivad tekkida õnnetuse korral.

Küsi endale pakkumus!