Go to Top

Tingimused

1 Kindlustusmaakler Maaklerlepingu Üldtingimused
1 Kindlustusmaakler Teabeleht
1 Kindlustusmaakler OÜ Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted
1 Kindlustusmaakler OÜ kliendikaebuste läbivaatamise ja menetlemise kord
1 Kindlustusmaakler OÜ Kahjuabi Tingimused 2020_2

Majandusaasta aruanded

1 Kindlustusmaakler OÜ 2015 majandusaasta aruanne

1 Kindlustusmaakler OÜ 2016.a. majandusaasta aruanne

1 Kindlustusmaakler OÜ 2017.a. majandusaasta aruanne

1 Kindlustusmaakler OÜ 2018.a. majandusaasta aruanne

1 Kindlustusmaakler OÜ 2019.a. majandusaasta aruanne

Liikluskindlustuse teabelehed alates 01.10.2018

Kaskokindlustuse teabelehed alates 01.10.2018

Kodukindlustuse teabelehed alates 01.10.2018

Reisikindlustuse teabelehed alates 01.10.2018

Masinakasko teabelehed alates 01.10.2018