Go to Top

Masinarikkekindlustus

Masinarikkekindlustus

Masinarikkekindlustusega (MB) hüvitatakse kahjud masina ootamatu ja ettenägematu siserikke korral masinaga töötades, liikudes või koha peal seistes. Antud kindlustuskate on mõeldud kõikvõimalikele tööstusseadmetele. Masinarikkekindlustust võib kasutada nii iseseisva kindlustusena kui ka CPM-i lisana.