Go to Top

Monteerija koguriskikindlustus

Monteerija koguriskikindlustus

Montaaži koguriskikindlustus hüvitab seadmete ja metallkonstruktsioonide montaažiga, monteeritud seadmete ja konstruktsioonide prooviekspluatatsiooniga seoses tekkinud kahjud ja lisana võetud vastutuskindlustus korvab nende tööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud isiku- ja varakahjud.

Montaažiriskide kindlustuskate on suures osas analoogne ehituse koguriskikindlustusega, kuid erinevalt sellest annab montaažiriskide kindlustus kindlustuskaitse ka tegutsevas ettevõttes kindlustusobjekti seadistamise ja katsetuste ajaks. Prooviekspluatatsiooni perioodile (näiteks soojatrasside proovisurvestamine) kindlustuskatte andmine ongi üks põhilisi erinevusi CAR-i ja EAR-i vahel.

Montaaži koguriskikindlustuse raames on võimalik kindlustada ka ehitustöid, eeldusel, et monteeritava seadmestiku maksumus ületab ehitustööde maksumuse. Montaaži koguriskikindlustusega kaetavate ehitustööde hulka kuuluvad eelkõige seadmete ja konstruktsioonide monteerimisega seotud tegevused, nagu näiteks seadmete ja masinate vundamentide tegemine, kaevikute kaevamine torutrassidele jne.

Kindlustuskaitse kehtib ehitus – ja ladustamisplatsil ning vajadusel ka materjalide transportimise ajal.

Kindlustuse objektiks on montaažitööd, ehituse sisseseade, -masinad ja -seadmed ning tööriistad.

Kindlustussummaks on montaažitööde lepinguline maksumus, sealhulgas peatööettevõtja poolt hangitavate materjalide, paigaldatavate seadmete, konstruktsioonide ja/või nendega teostatavate tööde maksumus, lisaks kulutused veostele, tollile ja muudele maksudele.