Go to Top

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustusest makstakse hüvitist, kui vigastus, töövõimetus või surm on põhjustatud õnnetusest. Kui aga põhjuseks on haigus, siis õnnetusjuhtumikindlustus enamus juhtudel õnnetusjuhtumikindlustus ei aita.

Õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab tavapäraselt järgmisi hüvitisliike:
Surmajuhtumihüvitis – väljamaksmisele kuulub kogu kokkulepitud hüvitis korraga;
Invaliidsushüvitis – väljamaksmisele kuulub püsiva puude raskusastmele vastav % kokkulepitud hüvitisest. Seega tuleb poliisile võtta piisavalt suur hüvitissumma, et invaliidsuse puhul saadavast hüvitisest ikka abi oleks.
Valuraha – väljamaksmisele kuulub ajutise vigastuse raskusastmele vastav % kokkulepitud hüvitisest.
Lisaks võib poliis sisaldada päevarahasid, ravikulude hüvitist jms.

Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul ei ole tegemist elukindlustusega!

Küsi endale õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumus!