Go to Top

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisikindlustus on eelkõige meditsiiniabikindlustus. Ilma selleta pole muude riskide vastu kindlustamine enamuse kindlustusandjate puhul võimalik. Tavaline meditsiiniabikindlustus korvab reeglina vaid vältimatu arstiabi ja meditsiinitranspordi ning repatrieerimisega seotud kulutused.

Meditsiiniabikindlustusele lisaks on võimalik valida pagasikindlustust, reisitõrkekindlustust ja vastutuskindlustust.

Küsi endale reisikindlustuse pakkumus!