Go to Top

Riskianalüüs

Vaatame üle Teie varad, hindame kogumis riskid ning pakume välja kindlustusvariandi, milline oleks optimaalseim Teile. Esmatähtis on ennetada võimalikke tekkida võivaid kahjusid ja minimeerida võimalikult realiseeruda võivad riskid. Need riskid, mida ei suuda ise kanda, tuleb kindlustada.