Go to Top

Tööandja vastutuskindlustus

Tööandja vastutuskindlustus

Tööandja vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on seotud töötajaga juhtunud tööõnnetuse või temal diagnoositud kutsehaigusega, mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud hüvitamiskohustus. Tööandja vastutuskindlustus lepingud võiksid sõlmida ettevõtted, kes tegutsevad keskmisest ohtlikumal alal, näiteks ehitusvaldkonnas, töötlevas tööstuses, põllumajanduses ning kus on enam kui 6 töötajat .