Go to Top

Toote vastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustuse hüvitab ettevõtte poolt valmistatud või turustatud praaktootest tekkinud kahju. Samuti hüvitatakse ebakvaliteetsest teenustest põhjustatud kahju.