Go to Top

Tooted

Äriklient

"Varakindlustus"

Ettevõtte
varakindlustus on iga äri oluline osa, olgu tegemist kontori või tehasega.
Juhul, kui ettevõtte vara on laenu tagatiseks, on panga või muu finantsasutuse
poolt nõutud eelduseks varakindlustuse olemasolu.
Loe lähemalt

"Korteriühistukindlustus"

Korteriühistu
kindlustuse tingimused on selgelt määratletud ja välja arendatud korteriühistut
ning selle elanike vajadusi ja huvisid arvestades. Samuti ka nende kohustusi
panga ees laenu või hüpoteegi olemasolul.
Loe lähemalt

Eraklient

Liikluskindlustus

Igale sõidukile, mis on registreeritud EV liiklusregistris, tuleb sõlmida liikluskindlustuse leping. Liikluskindlustuse puhul on tegemist vastutuskindlustuslepinguga. Liikluskindlustuse lepinguga kindlustatakse sõiduki valdaja vastutus juhuks, kui sõidukiga põhjustatakse liikluses kahju kolmandale isikule ehk liikluskindlustusega hüvitatakse kahju, mis teie juhitud sõiduk tekitab teistele. Samuti hüvitab see liiklusõnnetuses süüdi oleva sõidukijuhi ravikulud ja teie poolt võimalikud teeäärsetele rajatistele ning liiklusmärkidele tekitatud kahjud. <a href=”https://www.1kindlustus.ee/eraklient/liikluskindlustus/”>Loe lähemalt</a>

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mille olemasolul hüvitatakse Sinu sõiduki kahjud, mis tekkisid näiteks Sinu enda põhjustatud liiklusõnnetuses (otsasõit loomale, inimesele või jalgrattale, sõidukile tekitatud vigastused), loodusjõudude tekitatud kahjude eest või kuritegevusega tekitatud kahjude eest (vargus, röövimine). Teisisõnu saad kaskokindlustuse olemasolul taotleda liikluskahju hüvitamist olenemata õnnetuse süüdlasest. <a href=”https://www.1kindlustus.ee/eraklient/kaskokindlustus-soidukite-vabatahtlik-kindlustus/”>Loe lähemalt</a>

Kodukindlustus

Kodukindlustus kaitseb Sinu kodu ja sealset vara. Õnnetusjuhtumi korral aitab kodukindlustus Sul taastada õnnetusele eelnenud olukorra võimalikult kiiresti ja sujuvalt.&nbsp;Kodukindlustusega saad kindlustada: korteri, maja, suvila, koduse vara, eramaja juures asuvad abihooned ja/või rajatised omaniku vastutuse kolmandatele osapooltele tekitatud kahju eest, asenduseluaseme üürikulud. <a href=”https://www.1kindlustus.ee/eraklient/kodukindlustus/”>Loe lähemalt</a>

Reisikindlustus

Reisikindlustus on eelkõige meditsiiniabikindlustus. Ilma selleta pole muude riskide vastu kindlustamine enamuse kindlustusandjate puhul võimalik. Tavaline meditsiiniabikindlustus korvab reeglina vaid vältimatu arstiabi ja meditsiinitranspordi ning repatrieerimisega seotud kulutused. <a href=”https://www.1kindlustus.ee/eraklient/reisikindlustus/”>Loe lähemalt</a>

"Õnnetusjuhtumikindlustus"

Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul ei ole
tegemist elukindlustusega!

Õnnetusjuhtumikindlustusest makstakse hüvitist, kui
vigastus, töövõimetus või surm on põhjustatud õnnetusest. Kui aga põhjuseks on
haigus, siis õnnetusjuhtumikindlustus enamus juhtudel õnnetusjuhtumikindlustus
ei aita. <a href="https://www.1kindlustus.ee/eraklient/onnetusjuhtumikindlustus/">Loe
lähemalt</a>

Korteriomanike kaasomandi kindlustus

Korteriomanike kaasomandi kindlustus on mõeldud korteriühistusse kuuluvate korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks. Kindlustatud on hoone osad, mis kuuluvad korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel ja on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiskasutamiseks (välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad ruumid, üldkasutatavad tehnoseadmed- ja süsteemid). <a href=”https://www.1kindlustus.ee/eraklient/korteriomanike-kaasomandi-kindlustus/”>Loe lähemalt</a>