Go to Top

Tsiviilvastutuskindlustus

Tsiviilvastutuskindlustus

Tsiviilvastutuskindlustus kaitseb Teid ja Teie ettevõtet kolmandale isikule tekitatud kahju puhul tekkida võivate kahjunõuete suhtes. Kas on trepil keegi libastunud, kas on hoonelt mõni ese kellegi vara rikkunud, Teie osa hoone omanikuna tekitate naabrile veekahju jne.

Tsiviilvastutuskindlustus ei korva iseendale tekitatud kahju vaid kolmandale isikule tekitatud kahju seadusest tulenevalt.