Go to Top

Ettevõtte vara

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on iga äri oluline osa, olgu tegemist kontori või tehasega. Kindlustus aitab vähendada riske ja loob aluse julgeks arenguks.

Oluline on, et kindlustusväärtus vastab kindlustusobjekti taastamisväärtusele, mis omakorda sõltub objekti seisukorrast ja tehnilistest iseärasustest. Kindlustuskatte võib ulatuda minimaalsest paketist (tulekahju risk) kuni koguriskikindlustuseni, sh lisariskid.

Lisaks kinnisvarale võib kindlustuspoliisile lisada kaitse ka mööblile, kontoriseadmetele, inventarile, toorainele, kaubale jne. Sellisel juhul määratakse kindlustusväärtus ettevõtte põhivara nimekirja alusel, mille väljastavad raamatupidajad, või kindlustatava vara nimekirja alusel, mis loetakse poliisi osaks.

Küsi oma ettevõtte varale meilt pakkumus!