Go to Top

Veosekindlustus

Veosekindlustus

Veosekindlustus aitab kompenseerida kahjustunud või kadunud kauba laadimisel, transportimisel, mahalaadimisel ja kui vaja, siis ka ladustamisel.

Veosekindlustusel on erinevad variandid:

Ühekordne veosekindlustus

Aastane poliis (Open Cover) regulaarsetele veostele kokkulepitud tingimustel aastase käibe põhjal. Open Cover kindlustus lihtsustab paberitööd ja mis veelgi olulisem, laiendab kindlustuskatet kõikidele kliendi saadetistele – veostele.

Stock throughput Insurance – aastane kindlustuskate, mille alla lähevad kauba transport ja ladustamine. Kate hakkab kehtima kauba ostmise hetkest kuni vastutuse üleminemiseni kolmandatele isikutele, mis väldib võimalikke katkestamisi kindlustuskattes.

Hüvitamisele kuuluvad: veose kahjustumine või hävimine, päästetööde kulud, parandamine, tagaotsimine – inspekteerimine. Samuti võtab kindlustusandja enda kanda kulutused, mis võivad tekkida üldavarii korral.

Veosekindlustus tuleks kauba omanikul sõlmida, kui kauba tegelik väärtus on suurem, kui kauba kaalu ja autovedaja või ekspedeerija vastutuse piirmäära korrutis (kauba kaal x 8,33 SDR; 1 SDR=~1,18 EUR)